pzk-pzk

1135 zdjęć od 2009

  • Urodziny: 1953-03-03
  • Oborniki Śląskie

PZK CZERSK

Opis albumu:

Zamek posiadał trzy wieże, które w początkowym okresie jego funkcjonowania miały prawdopodobnie tę samą wysokość, co mury obwodowe. Usytuowana w północno-wschodniej części założenia czworokątna wieża