jl3044

729 zdjęć od 2013

Statystyki

Zdjęcia użytkownika jl3044 były:
354684 razy wyświetlone
8324 razy komentowane,
9361 razy oceniane,
276 razy dodane do ulubionych.

Użytkownik jl3044:
02.12.2013 zarejestrował się
2445 napisanych komentarzy,
3565 razy oceniał zdjęć,
8 dodał do ulubionych,
132 zdjęcia zostały wyróżnione.

Najwięcej komentarzy 57

Krokusy.

Najwięcej odsłon 2055

Paź królowej.

Najwięcej plusów 32

Modraszek.

Dodano do ulubionych 5

Paź królowej.