piotrzep

1014 zdjęć od 2008

Co Kodak potrafi?

Opis albumu:

W+tym+albumie+zamieszczam+zdj%EAcia%2C+kt%F3re+pozwol%B1+pokaza%E6+mo%BFliwo%B6ci+aparatu+marki+Kodak.%0D%0AUwa%BFam%2C+%BFe+jest+to+najlepsza+marka+aparat%F3w+fotograficznych.+Dodam+jeszcze%2C+%BFe+