jagab

1447 zdjęć od 2005

  • Wilno

Wilno. Jarmark Kaziuka. 2013

Opis albumu:

Wilenski Kaziuk /Kaziuki, lit. Kaziuko muge/ -- odbywajacy sie od czterystu lat jarmark odpustowy w Wilnie w dzien swietego Kazimierza (4 marca) patrona Litwy.